Det er mange utfordringer for den som er student og det å forlate hjemmets trygge havn kan virke skremmende for noen enhver. Når det er sagt: et spennende liv er i vente for deg og nå er det på tide å stå på egne bein!

Å være student kan være en tøff øvelse rent økonomisk og vi skal i dette innlegget gi deg noen gode tips og råd som du kan dra nytte av.

Kan være trangt!

Det skrives opp og i mente når det kommer til de økonomiske utfordringene ved det å være student, og det er ingen tvil: det kan være nokså trange vilkår, og det er en kjensgjerning at man har nokså lite å rutte med.

Fattig student

Livet som fattig student kan være utfordrende!

Det kan oppleves som vanskelig å måtte flytte hjemmefra og med ett være i stand til å dekke alle utgiftene som kommer med studielånet. Det er faktisk slik at de aller fleste skaffer seg en jobb ved siden av studiene hvor de kan tjene seg litt ekstra penger. Balanseringen av studier og arbeid kan være vanskelig, men én ting må man huske på: arbeid ved siden av studiene kan gi deg en lettere vei inn i arbeidsmarkedet når du er ferdig studert.

Vær oppmerksom

Det er ekstremt viktig at du holder god kontroll på de daglige utgiftene dine og det er essensielt at du ikke havner bakpå rent økonomisk. Gjør du dét vil det være vanskelig å rette opp, men dette kan unngås med god kontroll på pengeflyten.

Få kontroll over hvilke utgifter som venter på deg og her er det viktig å være realistisk.
* Hva koster det pr. måned hybel/leilighet?
* Husk på forsikringen ettersom du ikke lenger er dekket av dine foreldres forsikring
* Hva med frisør, klær, personlig pleie, mat, trening, transport, TV, mobilregning, streaming osv.

Lag deg et budsjett hvor du får en oversikt over hva alt dette koster, og hvis dette ikke kan forsvares av studielånet er det bare én ting å gjøre: skaff deg en jobb!