En guide til ortopediske verksteder og hvilke fordeler det har for pasienter
Ortopedi er den delen av kirurgien som beskjeftiger seg med forebygging og behandling av både medfødte og ervervede skader på bevegelsesapparatet som ulike beinbrudd.Ortopedi er i dag en av de største feltene i helsevesenet, og det finnes store avdelinger på alle norske sykehus. Hva er et ortopedisk verksted og hvem kan dra nytte av det? Et ortopedisk verksted er en type program som fokuserer på diagnostise...