Avrusning

Fordeler med avrusning i utlandet

Fordeler med avrusning i utlandet

Å være pårørende til en som har rusproblemer eller å ha rusproblemer selv er en enorm belastning, både fysisk og psykisk. I tillegg til de helserelaterte problemene knyttet til rusavhengighet, blir det ofte et nett av hemmeligheter og løgn, som kan være skadelig for relasjonene til den rusavhengige, og bryte tillit. Det er flere og flere som ser etter behandlingsforløp for rusavhengighet i utlandet, det er det flere gode grunner til. 

Diskresjon

Diskresjon er en helt essensiell faktor i forbindelse med rusbehandling. Det er det mange grunner til og for den rusavhengige, kan det være viktige faktorer som jobb og anseelse generelt i samfunnet som gjør at man ønsker å holde forløpet hemmelig, og ikke møte noen kjente eller bekjente. Hvis man gjennomgår et rusbehandlingsforløp lokalt, er denne risikoen større. Det er ikke tilfellet når man velger et behandlingsforløp i utlandet. Da er risikoen betydelig mindre for at man møter noen man kjenner. Det er derfor stor diskresjon forbundet med denne formen for behandling i utlandet, som man ikke alltid kan tilby på samme måte lokalt. Dette er en stor fordel i forbindelse med avrusning i utlandet

Nytt miljø

Det kan også være en stor fordel for den rusavhengige og komme i et helt nytt miljø. Det er mange som ønsker avstand og plass i forbindelse med forløpet, og da kan det være en fordel at man er langt vekk fra familie og pårørende og får plass og tid til å utvikle seg på egenhånd. Det er også en fordel for mange å være omgitt av nye omgivelser og medvirke i en ny gruppe, i et nytt miljø i et annet lang. Dette gir både fysisk og psykisk distanse til de problemene man kanskje forbinder med rusavhengigheten hjemme. Dette er derfor en fordel hvis man skulle velge behandling for rusavhengighet i utlandet.